Vào ngày 11 tháng 05 năm 2021, KAHAMI đã chính thức nối tiếp các thương hiệu Việt Nam lớn được công nhận và bảo hộ tại thị trường Mỹ.

Là nền kinh tế đầu tàu thế giới với môi trường kinh doanh phát triển, Mỹ là vùng đất lý tưởng để mọi doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài tại đây. Với việc được công nhận tại thị trường “cá mập” này, KAHAMI đang dần khẳng định uy tín với khách hàng và đối tác quốc tế.